1. Rekisterin pitäjä
Ilo Oulu Oy
Hietasaarentie 19, 90510 Oulu
2882159-9

2. Yhteyshenkilö
Katriina Karjalainen
katriina.karjalainen@ilooulu.fi
+358 400 947 825

3. Rekisterin nimi
Ilo Oulun sähköpostirekisteri

4. Rekisterin peruste
Kaikki rekisterissä olevat ovat Ilo Oulun toimijoiden, Karri Oikarisen ja Katriina Karjalaisen, tuttuja, asiakkaita, sukulaisia, entisiä työkavereita tai muuten hyvin tiedossa. Tiedot on saatu omista yhteystietolistoista, sähköposteista tai weblomakkeista.

5. Rekisterin tiedot
Nimi, yritys, sähköposti.

6. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

7. Tietojen säilyttäminen
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

8. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Karri Oikarinen).

9. Muut oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Karri Oikarinen).

OTA YHTEYTTÄ

 

  info@ilooulu.fi    Hietasaarentie 19, 90510 Oulu

OTA YHTEYTTÄ

 


  info@ilooulu.fi
  Hietasaarentie 19, Oulu